Tiráž

ZA OBSAH JE ODPOVĚDNÝ MAJITEL A VYDAVATEL TÉTO STRÁNKY

 

CLEANTEC
hygiene technology gmbh

(Generální dovozce Dyson Professional)

1010 Vídeň, Am Fischhof 3/6
T 00800 777 55 777
F 00800 777 777 66
office@cleantec.eu

DPH ATU67524333

Obchodní rejstřík Vídeň FN386131s

Copyright © 2021 Upozornění týkající se autorských práv

Texty, obrázky, fotografie a grafiky na této webové stránce podléhají ochraně autorských práv a dalších ochranných zákonů, není-li uvedeno jinak.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva náleží společnosti CLEANTEC. Zeptejte se nás, pokud chcete použít obsah této webové stránky. Obsah publikovaný pod licencí „Creative Commons“ je jako takový označen. Může být použit v souladu se stanovenými licenčními podmínkami. Každý, kdo poruší zákon o autorských právech (např. neoprávněným kopírováním obrázků nebo textů), se podle §§ 106 z autorského zákona§ 97 UrhG vystavuje se trestnímu stíhání, bude rovněž s povinností uhradit náklady varován a je povinen zaplatit náhradu škody (§ 97 UrhG).

Copyright © 2021 CLEANTEC hygiene technology gmbh. Všechna práva vyhrazena. 1010 Vídeň, Am Fischhof 3/6